otillräcklig

otillräcklig
• bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient
• bristande, knapp, otillräcklig, försummad

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • otillräcklig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • bristande — • bristande, knapp, otillräcklig, försummad …   Svensk synonymlexikon

  • bristfällig — • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient • underhaltig, undermålig, bristfällig, lågklassig, sekunda, mindervärdig,… …   Svensk synonymlexikon

  • bristfull — • bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient …   Svensk synonymlexikon

  • defekt — • defekt, skada, fel, ofullkomlighet, deficiens • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient …   Svensk synonymlexikon

  • felaktig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bristfällig,… …   Svensk synonymlexikon

  • försummad — • bristande, knapp, otillräcklig, försummad …   Svensk synonymlexikon

  • inadekvat — • bristande, knapp, otillräcklig, försummad …   Svensk synonymlexikon

  • insufficient — • bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient …   Svensk synonymlexikon

  • knapp — • bristande, knapp, otillräcklig, försummad • trång, smal, knapp, stramande • kortfattad, kort, koncis, knapp, fåordig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”